Accordions

Akordeon jest instrumentem wind ręczne, wyliczając, których dźwięk jest generowana przez wciśnięciu jego mieszkowe po gratistrzciny. On jest czasami nazywane "systemów". Klucze po prawej stronie są podobne do kluczy pianino i są używane do melodii, natomiast przyciski po lewej stronie są używane do odtwarzania chords. Taśm są noszonej na łopatki, podobnie jak plecak poprzek przód. Gdy harmonijki nie jest w użyciu taśmy posiada dwa końce razem, aby uniemożliwić otwieranie pole.

Wyświetl wszystkie informacje

Accordions

Wyświetlono pierwszych 15 produktów

Przypadkach akordeon

Wyświetlono pierwszych 10 produktów