Sprężarki

Audio sprężarki są używane do control zakres dynamiki sygnału audio przez wzmacnianie głośności bardzo cichy dźwięk lub zmniejszenie głośności dźwięku przed próg ustawiony przez użytkownika.

View All Information

Sprężarki na żywo

Pierwszy 31 produkty Wyświetlono