GEAR4MUSIC ZASADY I WARUNKI

Zaktualizowano 29 września 2023 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Nasza pełna polityka prywatności i plików cookie jest dostępna tutaj.

 

ZASADY I WARUNKI

ŻŻadne oświadczenie czy warunek sprzedaży zawarty w niniejszych warunkach nie wpływa na lub nie podważa praw ustawowych określonych w Dyrektywie o Prawach Konsumenta UE, Ustawie o Prawach Konsumenta z roku 2015 lub Regulaminie Umów Konsumenckich z roku 2013 (Informacje, Unieważnienie i Opłaty Dodatkowe).

Wszystkie zamówienia towarów są przetwarzane przez Gear4Music Limited z wyjątkiem zamówień, za które płatność jest realizowana za pomocą karty kredytowej lub debetowej, które to są przetwarzane przez Gear4Music Europe Limited, która jest spółką całkowicie zależną od Gear4Music Limited (która będzie realizowała zamówienia otrzymane i przetworzone przez Gear4Music Europe Limited).

Gear4Music Europe Limited ma siedzibę w Irlandii.

Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z niniejszymi warunkami, które stanowią część oraz regulują umowę sprzedaży. Przyjęcie towaru przez klienta jest rozumiane jako akceptacja warunków sprzedaży, wyjątek stanowi zawiadomienie przez klienta sprzedawcy pisemnie w przeciągu 15 dni od otrzymania tego listu lub dostawy towaru. Jakikolwiek warunek wprowadzony przez klienta, w formie dokumentu lub innej, sprzeczny z tymi warunkami lub je uzupełniający, nie zostanie zaakceptowany. Żaden agent ani przedstawiciel sprzedawcy nie ma prawa zmieniać niniejszych warunków.

WARUNKI PŁATNOŚCI

W przypadku zamówień złożonych przy użyciu karty kredytowej lub debetowej, karta płatnicza zostanie obciążona po potwierdzeniu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia płatności kartą kredytową lub debetową. Bezpośredni przelew bankowy jest zalecany, gdy płatność kartą nie jest możliwa lub nie jest akceptowana. Sprzedawca akceptuje wyłącznie zamówienia na 30-dniowy kredyt od uznanych instytucji edukacyjnych i departamentów rządowych. Towary pozostają własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewysyłania towarów do momentu otrzymania rozliczonych środków.

WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

Sprzedawca nie jest związany umową sprzedaży do momentu otrzymania towarów przez klienta. Jak wskazano na stronie produktu, daty dostawy są podawane jedynie szacunkowo - sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać podanej daty dostawy. Wiele produktów jest przechowywanych w magazynie przez sprzedawcę, ale w niektórych przypadkach podana data jest szacunkowym czasem potrzebnym na zamówienie produktu od producenta i dostarczenie go do klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowej wysyłki zamówień, ale nie będzie pobierał opłat wyższych niż łączna reklamowana cena dostawy za dostarczenie zamówienia w całości.

TOWARY USZKODZONE W TRANSPORCIE

 1. Wszelkie towary otrzymane przez Klienta, które uległy uszkodzeniu w transporcie, muszą zostać zgłoszone Sprzedawcy tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania towarów.
 2. Sprzedawca odbierze uszkodzone towary od Klienta i dostarczy towary zastępcze tak szybko, jak to możliwe, na własny koszt.
 3. Sprzedawca przyjmuje odpowiedzialność za stan towarów do momentu ich dostarczenia do Klienta, więc wszelkie uszkodzenia lub pęknięcia w drodze są w gestii Sprzedawcy, ale jeśli coś się stanie po dostarczeniu do Klienta, dedykowanego bezpiecznego miejsca Klienta lub wyznaczonego sąsiada Klienta, jest to odpowiedzialność Klienta, a Sprzedawca nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za szkody.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towary uszkodzone w transporcie, jeśli klient zgłosi szkodę później niż 14 dni po otrzymaniu towarów.
 5. Sprzedawca zwróci uzasadnione koszty zwrotu, jeżeli Klient będzie w stanie przedstawić niezależny dowód, że uszkodzenie można przypisać Sprzedawcy lub poleconemu przez niego kurierowi.
 6. Jeżeli pomimo odpowiedniego i zabezpieczonego opakowania zwracane przez Klienta towary zostaną uszkodzone podczas transportu od Klienta do Sprzedawcy, Sprzedawca przejmie odpowiedzialność, jeżeli odbiór i dostawa zostały zorganyizowane i ułatwione przez Sprzedawcę.
 7. Jeśli Klient zorganyizował odesłanie towaru do Sprzedawcy na koszt Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a Klient będzie musiał skontaktować się ze swoją firmą kurierską w celu uzyskania odszkodowania za utratę zwrotu lub polegać na wybranym przez siebie ubezpieczeniu transportowym.

DOSTAWA NIEWŁAŚCIWEGO TOWARU

 1. Wszelkie towary otrzymane przez Klienta, które Klient uważa za nieprawidłowo dostarczone, muszą zostać zgłoszone Sprzedawcy tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania towarów.
 2. Sprzedawca odbierze nieprawidłowe towary od Klienta i dostarczy towary zastępcze tak szybko, jak to możliwe, na własny koszt.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić nieprawidłowy towar lub każdy towar, który został przypadkowo dostarczony Klientowi przez Sprzedawcę bez zamówienia lub płatności.
 4. Jeśli Klient nie zwróci towaru, Sprzedawca obciąży Klienta pełnym kosztem towaru.

WYCOFANIE LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo do anulowania zamówienia na przedmioty zakupione na stronie internetowej Sprzedawcy lub złożone telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie później niż 30 dni po dostawie i 14 dni po dostawie w przypadku towarów używanych. W przypadku anulowania zamówienia w ramach ustawowych praw Klienta lub w ramach Gwarancji Zwrotu Pieniędzy Sprzedawcy, Klient jest odpowiedzialny za zwrot towarów do Sprzedawcy na własny koszt.
 2. Zamówienia można anulować listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Produkty muszą zostać zwrócone nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o anulowaniu zamówienia.
 4. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące produktów, które można anulować po dostawie:
  • Oprogramowanie, płyty CD i DVD, które są używane, nie są zapieczętowane i/lub zarejestrowane przez producenta na nazwisko Klienta;
  • Produkty, które wchodzą w bezpośredni kontakt z nosem, uszami lub ustami, takie jak monitory douszne lub stroiki dęte drewniane, które są zwykle sprzedawane zapieczętowane w sklepie i nie mogą być testowane ze względów higienicznych;
  • przedmioty, które zostały zmieszane/zainstalowane nierozłącznie z innymi przedmiotami po dostawie lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowane.
 5. Zaleca się, aby Klient ostrożnie rozpakował swoje produkty, zachował wszystkie opakowania w bezpiecznym miejscu, sprawdził towary, a jeśli nie chce towarów, umieścił je z powrotem w pudełku w celu bezpiecznego zwrotu.
 6. Sprzedawca może anulować każde zamówienie złożone przez Klienta do momentu otrzymania towarów przez Klienta, jeśli sprzedawca nie jest już w stanie dostarczyć towaru, nastąpiła znacząca zmiana ceny towaru lub jeśli sprzedawca podejrzewa, że transakcja jest oszukańcza. Jeśli zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę, wszelkie środki pieniężne wpłacone przez Klienta zostaną zwrócone w całości w ciągu 10 dni.

ZWROTY OD KLIENTÓW:

Nowe Produkty:

  1. Produkty mogą zostać zwrócone w ciągu 30 dni od daty dostawy.
  2. Pod warunkiem, że Klient poinformuje o tym Sprzedawcę w ciągu 30 dni od daty dostawy do Klienta, Sprzedawca zwróci statywardowe koszty dostawy.

  Produkty używane:

   1. Produkty mogą zostać zwrócone w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów w ciągu 14 dni od daty dostawy.
   2. Pod warunkiem, że Klient poinformuje Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dostawy do Klienta, Sprzedawca zwróci statywardowe koszty dostawy.

   Wszystkie Produkty:

    1. Jeśli Klient anuluje zamówienie zgodnie ze swoimi ustawowymi prawami lub chce zwrócić przedmiot w ramach Gwarancji Zwrotu Pieniędzy Sprzedawcy, Klient jest odpowiedzialny za zwrot towarów do Sprzedawcy. Żądania zwrotu kurierem w przypadku anulowanych zamówień będą wiązać się z opłatą, której wysokość zależy od rozmiaru i wagi towaru.
    2. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę towarów, w stosunku do których nie dołożono należytej staranności, Sprzedawca zmniejszy kwotę zwrotu pieniędzy przez Klienta o równowartość zmniejszenia wartości towarów.
    3. Niektóre przedmioty kwalifikują się do gwarancji zwrotu pieniędzy tylko wtedy, gdy zostaną zwrócone Sprzedawcy nieużywane i zapieczętowane w oryginalnym opakowaniu, a w przypadku oprogramowania - niezarejestrowane. Przedmioty te obejmują:
     • Oprogramowanie
     • Płyty CD i DVD
     • Słuchawki douszne i monitory douszne
     • Zatyczki do uszu i ochrona uszu
     • Ustniki, stroiki itp. do instrumentów dętych drewnianych i blaszanych
     • Produkty do pielęgnacji ust
    4. Wszystkie zwracane instrumenty dęte drewniane i instrumenty dęte blaszane podlegają opłacie za sanityzację w wysokości 5 GBP, jeśli nie zostaną zwrócone nieużywane i z nienaruszoną plombą higieniczną.
    5. Jeśli Klient zwraca inteligentne lub podłączone urządzenie, zaleca się, aby upewnił się, że odłączył urządzenie od sieci domowej lub firmowej i usunął lub "odłączył" swoje osobiste konta, np. Google, Spotify lub Amazon Alexa. Jeśli urządzenie posiada funkcję przechowywania danych, wszystkie prywatne dane muszą zostać usunięte przed zwrotem przedmiotu do Sprzedawcy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przywrócić ustawienia fabryczne wszystkich takich urządzeń, ale Sprzedawca nie gwarantuje tego ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez osoby trzecie.

    WADLIWE TOWARY OBJĘTE statywARDOWĄ GWARANCJĄ:

    Nowe Produkty:

     1. Wszystkie produkty objęte są co najmniej 3-letnią gwarancją, chyba że określono inaczej.
     2. Wszelkie produkty, które staną się wadliwe z powodu wady produkcyjnej w ciągu 180 dni od zakupu, Sprzedawca zorganyizuje odbiór i naprawę produktu.
     3. Jeśli produkt nie może zostać naprawiony w ciągu 60 dni, zostanie wydany produkt zastępczy, który nie będzie starszy ani w gorszym stanie niż oryginalny produkt zwrócony przez Klienta.
     4. Jeśli produkt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, ale po upływie 180 dni od daty dostawy, zastosowanie mają te same warunki, co powyżej, ale Klient będzie musiał zapłacić za wszelkie uzasadnione kroki mające na celu udowodnienie wady produkcyjnej oraz za koszt zwrotu produktu do Sprzedawcy.
     5. Produkty nie mogą zostać zwrócone Sprzedawcy w celu uzyskania zwrotu kosztów później niż 30 dni od daty dostawy, chyba że Sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań gwarancyjnych.

     Produkty prawie nowe i z demobilu:

      1. Wszystkie produkty objęte są co najmniej roczną gwarancją, chyba że określono inaczej.
      2. Wszelkie produkty, które staną się wadliwe z powodu wady produkcyjnej w ciągu 180 dni od zakupu, Sprzedawca zorganyizuje odbiór i naprawę produktu.
      3. Jeśli produkt nie może zostać naprawiony w ciągu 60 dni, zostanie wydany produkt zastępczy, który nie będzie starszy ani w gorszym stanie niż oryginalny produkt zwrócony przez Klienta.
      4. Jeśli produkt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, ale po upływie 180 dni od daty dostawy, zastosowanie mają te same warunki, co powyżej, ale Klient będzie musiał zapłacić za wszelkie uzasadnione kroki mające na celu udowodnienie wady produkcyjnej oraz za koszt zwrotu produktu do Sprzedawcy.
      5. Produkty nie mogą zostać zwrócone Sprzedawcy w celu uzyskania zwrotu kosztów później niż 30 dni od daty dostawy, chyba że Sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań gwarancyjnych.

      Produkty używane:

       1. Wszystkie produkty objęte są co najmniej roczną gwarancją, chyba że określono inaczej.
       2. Wszelkie przedmioty, które staną się wadliwe z powodu wady produkcyjnej w ciągu 180 dni od zakupu, Sprzedawca zorganyizuje odbiór i naprawę produktu.
       3. Jeśli produkt nie może zostać naprawiony w okresie obowiązywania gwarancji, zostanie dokonany zwrot pieniędzy
       4. Produkty nie mogą zostać zwrócone Sprzedawcy w celu uzyskania zwrotu kosztów później niż 14 dni od daty dostawy, chyba że Sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań gwarancyjnych.

       Wszystkie produkty:

        1. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, które stały się wadliwe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przypadkowego uszkodzenia lub z jakiegokolwiek innego powodu niż wada produkcyjna.
        2. Jeśli produkt zostanie uznany za wolny od wad po jego zwróceniu do Sprzedawcy i jest poza okresem 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy, wówczas Sprzedawca zwróci produkt Klientowi za niewielką opłatą.
        3. Sprzedawca zaleca, aby Klient ubezpieczył swoje towary.

        ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

        1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę działalności lub dochodu w żadnych okolicznościach.
        2. Chociaż Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dostarczane towary odpowiadały pod każdym względem specyfikacji lub opisowi, w zależności od przypadku, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za drobne różnice w specyfikacji i żadne takie drobne różnice nie będą przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.
        3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, w zakresie, w jakim jest to w jego mocy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zamówienia i płatności Klienta, ale w przypadku braku zaniedbania ze strony Sprzedawcy, Sprzedawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie Klient może ponieść, jeśli osoba trzecia uzyska nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek danych podanych przez Klienta podczas uzyskiwania dostępu lub składania zamówienia na stronach internetowych Sprzedawcy.

        REKLAMACJE KLIENTÓW

        W przypadku, gdy klient musi złożyć skargę, powinien najpierw zadzwonić lub utworzyć nowy bilet, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza "Skontaktuj się" na naszej stronie głównej. W wielu przypadkach reklamacja jest najlepiej rozwiązywana przez osobę odpowiedzialną za daną kwestię. Jeśli skarga została otrzymana przez tę osobę, może ona być w stanie szybko ją rozwiązać i zrobi to, jeśli będzie to możliwe i właściwe.

        Niezależnie od tego, czy skarga została rozwiązana, informacja o skardze zostanie przekazana kierownikowi ds. obsługi klienta w ciągu jednego tygodnia. Po otrzymaniu skargi kierownik ds. obsługi klienta rejestruje ją w dzienniku skarg. W przypadku, gdy skarga nie została jeszcze rozwiązana, deleguje odpowiednią osobę do zbadania sprawy i podjęcia odpowiednich działań. Jeśli skarga dotyczy konkretnej osoby, powinna ona zostać o tym poinformowana i mieć możliwość udzielenia odpowiedzi. Skargi powinny zostać potwierdzone przez osobę rozpatrującą skargę w ciągu 3 dni roboczych.

        Potwierdzenie powinno określać, kto zajmuje się skargą i kiedy osoba składająca skargę może spodziewać się odpowiedzi. Najlepiej byłoby, gdyby skarżący otrzymali ostateczną odpowiedź w ciągu 2 tygodni. Jeśli nie jest to możliwe, ponieważ na przykład dochodzenie nie zostało w pełni zakończone, należy wysłać raport z postępu prac ze wskazaniem, kiedy zostanie udzielona pełna odpowiedź. Niezależnie od tego, czy skarga jest uzasadniona, czy nie, odpowiedź do skarżącego powinna opisywać działania podjęte w celu zbadania skargi, wnioski z dochodzenia oraz wszelkie działania podjęte w wyniku skargi. Jeśli skarżący uważa, że problem nie został rozwiązany w zadowalający sposób na pierwszym etapie, może poprosić o rozpatrzenie skargi na poziomie Zarządu. Na tym etapie skarga zostanie przekazana zarządowi. Prośba o rozpatrzenie na poziomie zarządu powinna zostać potwierdzona w ciągu tygodnia od jej otrzymania. Potwierdzenie powinno określać, kto zajmie się sprawą i kiedy skarżący może spodziewać się odpowiedzi.

        WARUNKI ROZSZERZONEJ GWARANCJI:

        Niniejsze warunki zmieniają statywardowe warunki dla określonego przedmiotu w przypadku, gdy Klient zakupił rozszerzoną gwarancję na ten przedmiot i zastępują odpowiednie klauzule w statywardowych warunkach. Jeśli w niniejszych warunkach nie podano innego terminu, zastosowanie mają statywardowe klauzule.

        WADLIWE TOWARY OBJĘTE ROZSZERZONĄ GWARANCJĄ:

        1. Jeśli produkt stanie się wadliwy z powodu wady produkcyjnej w okresie dwóch lat, Sprzedawca zorganyizuje bezpłatny zwrot.
        2. Po upływie dwóch lat Klient ponosi koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia produktu z powrotem do Klienta.
        3. Sprzedawca zwróci uzasadnione koszty zwrotu, jeżeli Klient będzie w stanie przedstawić niezależny dowód na to, że usterkę można przypisać Sprzedawcy lub producentowi.

        WYCOFANIE LUB ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ:

        1. Z zastrzeżeniem wyłączeń gwarancji wyszczególnionych w niniejszym dokumencie, produkty można zwrócić w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów w ciągu określonej liczby dni od dostawy.
        2. Zamiast statywardowej 30-dniowej Gwarancji Zwrotu Pieniędzy Sprzedawcy, dostępny jest okres do 180 dni (dokładna liczba dni podana jest na stronie produktu). Podlega to następującym warunkom:

         W przypadku wniosków o zwrot złożonych w ciągu 30 dni od dostawy:
         • Klient musi odesłać produkty do Sprzedawcy lub alternatywnie Sprzedawca może zorganyizować odbiór za opłatą zależną od rozmiaru i wagi przedmiotu.
         • Wszelkie statywardowe opłaty za dostawę zastosowane do zamówienia Klienta zostaną zwrócone.
         • Koszt przedłużonej gwarancji zostanie zwrócony.

         W przypadku wniosków o zwrot złożonych po upływie 30 dni od dostawy:
         • W przypadku skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy po upływie 30 dni od dostawy, ale do 180 dni od dostawy, Klient musi odesłać produkty do Sprzedawcy lub alternatywnie Sprzedawca może zorganyizować odbiór za opłatą zależną od rozmiaru i wagi przedmiotu.
         • Pierwotne koszty dostawy zamówienia nie zostaną zwrócone.
         • Opłata za przedłużoną gwarancję, którą Klient pierwotnie uiścił, nie podlega zwrotowi.

        KOSZT PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI
        1. W przypadku klientów z niektórych odległych lub oddalonych obszarów cena przedłużonej gwarancji może być nieznacznie wyższa ze względu na potencjalnie wyższe koszty odbioru i ponownej dostawy.
        2. Klient będzie mógł zobaczyć tę cenę po wprowadzeniu swoich danych adresowych podczas płatności.

        WARUNKI ZWROTU GOTÓWKI:

        Jeśli klient nie skorzystał z gwarancji po upływie okresu gwarancyjnego, może napisać do sprzedawcy z kopią certyfikatu gwarancyjnego i oryginalną fakturą zakupu w ciągu jednego miesiąca od daty wygaśnięcia, a sprzedawca prześle czek na 50% pierwotnego kosztu gwarancji.

        PRZENIESIENIE GWARANCJI:

        1. Jeśli Klient przeniesie własność towarów objętych gwarancją, Sprzedawca musi zostać powiadomiony pocztą elektroniczną o danych nowego właściciela, w tym o imieniu i nazwisku, adresie, adresie e-mail i numerze telefonu w ciągu 30 dni od sprzedaży przedmiotu.
        2. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje unieważnienie gwarancji i nowy właściciel nie będzie mógł zgłaszać żadnych roszczeń.
        3. Zwrot gotówki po okresie gwarancyjnym nie jest ważny, gdy gwarancja została przeniesiona.

        WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU:

        1. Jeśli produkty objęte warunkami niniejszej gwarancji nie zostaną naprawione w ciągu 30 dni od otrzymania towaru na adres Gear4music, klient może poprosić o bezpłatne wypożyczenie sprzętu.
        2. Wypożyczony przedmiot nie jest przeznaczony jako bezpośredni zamiennik i może nie być w tej samej cenie lub mieć te same funkcje, co oryginalny produkt, ale powinien mieć podobną funkcjonalność. (np. jeśli pianino cyfrowe ulegnie uszkodzeniu, możemy wypożyczyć dowolny inny typ pianina cyfrowego do czasu naprawy produktu lub do czasu uzgodnienia modelu zastępczego lub zwrotu gotówki zgodnie z niniejszą polityką).
        3. Wypożyczone przedmioty pozostają własnością Gear4music przez cały czas, ale muszą być ubezpieczone na wypadek kradzieży i uszkodzenia przez klienta.

        PRODUKTY ZASTĘPCZE:

        1. Jeśli przedmiot nie może zostać naprawiony w ciągu 60 dni, zostanie dostarczony równoważny przedmiot zastępczy o podobnej funkcjonalności.
        2. Produkty zastępcze niekoniecznie muszą być nowe, ale będą w pełni funkcjonalne i nie będą starsze niż produkt, który zastępują.
        3. Produkty zastępcze nie będą droższe niż produkt, który zastępują.
        4. Przydatność produktów zastępczych zostanie omówiona z klientem, ale ostateczna decyzja o ich przydatności zostanie podjęta przez Gear4music.
        5. Jakakolwiek naprawa lub wymiana wadliwego produktu nie odnowi ani nie przedłuży niniejszej gwarancji poza pierwotną datę wygaśnięcia gwarancji.

        ZNIŻKA PIENIĘŻNA:

        W okresie gwarancyjnym, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, odpowiedni produkt zastępczy nie może zostać dostarczony zgodnie z powyższymi szczegółami lub proponowany produkt zastępczy ma znacznie różniącą się specyfikację od oryginalnego produktu, która nie jest akceptowalna dla klienta, wówczas zwrot gotówki zostanie zaoferowany po zastosowaniu amortyzacji w oparciu o następujący procent pierwotnej ceny zakupu:

        1. rok: 100%, 2. rok: 70%, 3. rok: 45%, 4. rok: 30%, 5. rok: 20%, 6. rok: 15%.

        Cena detaliczna przedłużonej gwarancji nie zostanie zwrócona.

        Produkty, które zostały wymienione lub otrzymały rabat gotówkowy, stają się własnością Gear4music.

        ANULOWANIE POLISY:

        Polisę można anulować w dowolnym momencie, a proporcjonalny rabat zostanie przyznany na podstawie pozostałego czasu polisy. Polisa nie może jednak zostać anulowana, jeśli roszczenie zostało już zgłoszone.

        WYŁĄCZENIA GWARANCJI:

        Niniejsza gwarancja obejmuje wady fabryczne. Jeśli produkt ulegnie awarii z jakiegokolwiek powodu innego niż wada producenta, w tym z któregokolwiek z poniższych powodów, niniejsza gwarancja jest nieważna:

        • Nadużycie lub niewłaściwa obsługa
        • Produkt jest używany do celów, do których nie został zaprojektowany (niewłaściwe użytkowanie)
        • Zużycie wykraczające poza założenia projektowe produktu
        • Niekorzystne warunki środowiskowe
        • Produkt został zmieniony lub zmodyfikowany
        • Usterka została spowodowana przez użycie akcesoriów lub dodatkowych części, które nie są specjalnie certyfikowane przez producenta produktu.
        • Użyto niewłaściwego źródła zasilania lub baterii
        • Nieodpowiednia pielęgnacja i konserwacja

        SPRZEDAŻ DO GEAR4MUSIC

        W poniższej umowie terminy "My/Us/Nasze" odnoszą się do Gear4music Limited, a "Ty/Twój" oznacza naszego klienta, który sprzedaje produkt Gear4music Limited.

        Wycena produktów z drugiej ręki

        1. Szacunkowa wycena produktu zostanie podana po wypełnieniu formularza wyceny online. Oszacowanie to zostanie wyświetlone na ekranie i wysłane do użytkownika pocztą elektroniczną
        2. Towary zostaną zbadane i wycenione po ich otrzymaniu w naszym magazynie, co określi cenę ofertową niepodlegającą negocjacjom.
        3. W przypadku, gdy nasza wycena jest równa lub wyższa od naszej wstępnej ceny szacunkowej, wpłacimy tę kwotę na konto użytkownika lub zapewnimy mu kredyt na koncie, zgodnie z żądaniem.
        4. W przypadku, gdy nasza wycena jest niższa niż nasza wstępna szacunkowa cena, poinformujemy Cię o tym e-mailem, a Ty możesz zaakceptować niższą cenę lub zwrócimy Ci przedmiot na Twój koszt.
        5. Użytkownik musi dołączyć wszystkie akcesoria wymagane do normalnego działania produktu, w tym między innymi zasilacze, adaptery, kable, konwertery i podstawki. Wszelkie niekompletne elementy mogą zostać zwrócone użytkownikowi na jego koszt

        Transport produktów używanych do Gear4music

        1. Towary mogą być wysyłane do nas za pośrednictwem naszej firmy kurierskiej lub za pośrednictwem dowolnej wybranej przez użytkownika metody dostawy.
        2. Towary wysłane do nas w celu wyceny pozostają wyłącznie na ryzyko użytkownika do momentu ich otrzymania przez nas, chyba że zostały wysłane za pośrednictwem naszej firmy kurierskiej.
        3. Towary wysłane do nas za pośrednictwem naszej firmy kurierskiej pozostają na nasze ryzyko po ich otrzymaniu przez kuriera.
        4. Towary nie zostaną przyjęte przez naszego kuriera, jeśli nie są zapakowane zgodnie z wymogami kuriera lub jeśli kurier uzna, że nie zostały zapakowane wystarczająco dobrze, aby chronić towary.
        5. Wszelkie otrzymane przez nas towary, które uległy poważnemu uszkodzeniu z powodu nieodpowiedniego opakowania, zostaną odrzucone i zwrócone na koszt użytkownika.
        6. Szczegółowe informacje o tym, jak prawidłowo zapakować towary, można wyświetlić podczas procesu oceny online i dostarczyć pocztą elektroniczną po dokonaniu oceny
        7. Nie jest to wymagane, ale zalecamy wykonanie i zachowanie zdjęć towarów przed zapakowaniem i po zapakowaniu. Może to znacznie pomóc w dochodzeniu roszczeń, gdy towary zostaną przypadkowo uszkodzone podczas transportu lub uszkodzone z powodu niewystarczającego opakowania.

        Prawne

        1. Akceptując naszą ofertę i zgadzając się sprzedać nam dowolny przedmiot, użytkownik potwierdza, że jest prawowitym właścicielem towarów, ma prawo do sprzedaży, a towary są wolne od jakichkolwiek interesów lub roszczeń osób trzecich
        2. Użytkownik zabezpieczy nas przed wszelkimi roszczeniami cywilnymi o odszkodowanie w przypadku, gdy towary okażą się kradzione lub podrobione.
        3. Sformatujemy wszystkie urządzenia pamięci masowej, których wycena jest zgodna lub wyższa od naszej wstępnej wyceny.
        4. Jeśli nasza wycena jest niższa niż szacunkowa, usuniemy wszelkie treści użytkownika i dane osobowe dopiero po zaakceptowaniu przez użytkownika niższej wyceny.
        5. Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich treści użytkownika lub danych osobowych z towarów przed wysłaniem ich do nas w celu wyceny, ponieważ dane te zostaną przez nas usunięte, jeśli wycena jest równa lub wyższa niż nasza wstępna wycena. Patrz punkty 3. i 4. powyżej
        6. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych lub treści, które zostały usunięte z jakiegokolwiek urządzenia na warunkach określonych w punktach c. i d. powyżej.

        INNE INFORMACJE

        Zgodnie z najnowszymi przepisami jesteśmy zobowiązani do zwrócenia uwagi, że nie trzeba kupować rozszerzonej gwarancji w momencie zakupu towarów. Użytkownik ma prawo do dokonania zakupu i zachęcamy go do tego. Ta gwarancja jest świadczona jako dodatkowa usługa dla naszych klientów i naprawdę uważamy, że jest warta niewielkiej kwoty, jaką kosztuje.

        Niniejsza gwarancja jest ofertą na wyłączność i jest obsługiwana i wspierana finansowo przez Gear4music Limited. System rekompensat za usługi finansowe nie ma zastosowania do tej gwarancji, a środki pieniężne nie są wyodrębnione z Gear4music Limited. Niniejsza gwarancja nie jest polisą ubezpieczeniową i zalecamy ubezpieczenie towarów od kradzieży i uszkodzeń.

        Przy zakupie produktu użytkownik jest chroniony przepisami prawa, takimi jak Ustawa o prawach konsumenta z 2015 r. (z późniejszymi zmianami). Jeśli produkt nie jest, w momencie sprzedaży, zadowalającej jakości lub nie nadaje się do celu, masz prawo do roszczenia o naprawę lub wymianę przez okres do 6 lat (5 lat w Szkocji). W ciągu pierwszych 6 miesięcy sprzedawca musi udowodnić, że zakupione towary spełniają niezbędne statywardy. Po upływie pierwszych 6 miesięcy to Ty musisz udowodnić, że produkt był wadliwy w momencie dostawy: może to wymagać wszczęcia postępowania sądowego. Więcej informacji na temat praw konsumenta można uzyskać w lokalnym biurze Trading statywards Services. Dalsze wytyczne dotyczące przepisów o ochronie konsumentów przed nieuczciwym handlem z 2008 r. można znaleźć tutaj.

        Ustawa o prawach konsumenta z 2015 r. zapewnia ochronę w bardzo szczególnych okolicznościach, jeśli sprzęt ulegnie awarii po zakupie. Nasza rozszerzona gwarancja zapewnia znacznie bardziej kompleksową ochronę. Gwarancja ta eliminuje stres i kłopoty związane ze składaniem reklamacji po upływie statywardowego okresu gwarancji producenta.