Ogólne zasady i warunki sprzedaży GEAR4MUSIC

Zaktualizowane 6go października 2020

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKI COOKIE

W celu zapoznania się z naszą pełną polityką prywatności oraz cookies prosimy kliknąć tutaj.

SKARGI KLIENTÓW

W razie konieczności złożenia skargi klient powinien zadzwonić do nas na numer 022 20 98 980 lub wysłać e-mail na adres info@gear4music.pl, lub alternatywnie użyć formularza online na naszej stronie 'Skontaktuj się z nami' na Gear4music.pl. W wielu przypadkach skargi są najlepiej rozwiązane przez osobę odpowiedzialną za dane zagadnienie. Jeżeli skarga została otrzymana przez tę osobę, będzie ona w stanie ją szybko rozwiązać i zrobi to w miarę możliwości.

Niezależnie od tego czy skarga została rozwiązana, czy nie, informacja zostanie przekazana do menedżera działu obsługi klienta w ciągu 7 dni. Po otrzymaniu skargi, menedżer zapisuje ją w dzienniku skarg. W wypadku, gdy skarga nie została jeszcze rozwiązana, zostanie ona przekazana do odpowiedniej osoby w celu zbadania i podjęcia odpowiednich działań. Jeśli skarga dotyczy konkretnej osoby, powinna ona być poinformowana aby mieć możliwość zareagowania. Otrzymanie skargi powinno być potwierdzone w terminie 3 dni roboczych.

Potwierdzenie powinno zawierać dane osoby zajmującej się skargą, i datę, kiedy można spodziewać się odpowiedzi. Osoba składająca skargę powinna otrzymać odpowiedź w ciągu 2 tygodni. Jeśli nie jest to możliwe, bo na przykład procedura nie została zakończona, wysłane zostanie sprawozdanie z postępu. Niezależnie od tego czy skarga jest uzasadniona, czy nie, odpowiedź na skargę powinna opisywać działania podjęte w celu zbadania skargi i wnioski z dochodzenia. Jeśli osoba składająca skargę uważa, że problem nie został rozwiązany zadowalająco, może ona złożyć wniosek o rozpatrzenie skargi na poziomie zarządu. Na tym etapie skarga zostanie przekazana do zarządu. Wniosek o rozpatrzenia skargi przez zarząd powinien być potwierdzony w ciągu tygodnia od daty jego otrzymania. Potwierdzenie powinno zawierać dane osoby zajmującej się sprawą, i kiedy można spodziewać się odpowiedzi.

Komisja Europejska utworzyła platformę do Rozwiązywania Sporów Online (ODR), pozwalającą konsumentom, którzy złożyli zażalenie dotyczące produktu lub usługi online, złożyć zażalenie przez internetowy formularz do handlowca zlokalizowanego w innym Państwie Członkowskim UE. Aby zapoznać się z platformą odwiedź http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

  Żadne oświadczenie lub warunek sprzedaży zawarty w naszym regulaminie nie narusza ani nie ogranicza praw ustawowych określonych w Dyrektywie UE o Prawach Konsumentów, Ustawie o Prawach Konsumenta z 2015 roku lub w Rozporządzeniu o Umowach Konsumenckich (informacja, odwołanie i dodatkowe opłaty) z 2013 roku.

  Wszystkie zamówienia na towary przyjęte przez Gear4music Limited (sprzedawca) są akceptowane na następujących warunkach, stanowiących część umowy sprzedaży, którą regulują. Przyjęcie towaru przez klienta uważa się za akceptację niniejszych warunków sprzedaży, chyba, że klient powiadomi sprzedawcę w formie pisemnej w terminie 15 dni od otrzymania towaru. Każdy inny termin przedstawiony przez klienta na piśmie, lub w inny sposób, nie jest akceptowany. Żaden przedstawiciel sprzedawcy nie ma prawa zmieniać tych warunków.

  Przechowujemy treść tej umowy i wysyłamy do klienta szczegóły dotyczące zamówienia, jak i nasze ogólne warunki za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ogólne warunki sprzedaży dostępne tutaj do wglądu. Szczegółowe informacje na temat ostatnich zamówień można znaleźć po zalogowaniu się w naszym serwisie.

  WARUNKI PŁATNOŚCI

  Przy zamówieniach opłaconych kartami kredytowymi lub płatniczymi, obciążone zostaną one dopiero, gdy zamówienie jest wysłane, z wyjątkiem systemów komputerowych lub zestawów skonfigurowanych z wymaganiami klienta, gdy karta kredytowa/debetowa zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia płatności kartą kredytową lub debetową. Czeki muszą być rozliczone przed wysłaniem towaru, co może potrwać od 7 do 10 dni. Jeśli płatność kartą nie jest możliwa lub nie jest zaakceptowana, zalecany jest przelew bankowy.

  WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

  Sprzedawca nie jest związany umową sprzedaży do momentu, gdy towar nie zostanie odebrany przez klienta. Jak podano na stronie produktu, terminy dostaw są oszacowane - sprzedawca będzie dokładał wszelkich starań do dotrzymania podanej daty dostawy. Wiele produktów jest przechowywanych przez sprzedawcę w magazynie, ale w niektórych przypadkach podana data dostawy jest przewidywanym czasem zamówienia towaru od producenta i dostarczeniem go do klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wysłania zamówienia w częściach, ale nie pobierze dodatkowej opłaty za poszczególne dostawy.

  TOWAR USZKODZONY PODCZAS TRANSPORTU

  1. Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy otrzymanie produktu uszkodzonego w transporcie możliwie jak najszybciej i w okresie nie przekraczającym 14 dni od otrzymania zamówienia.
  2. Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania uszkodzonego towaru od Klienta i dostarczenia towaru zamiennego tak szybko jak to możliwe i na własny koszt.
  3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za stan towaru do momentu dostarczenia zamówienia do Klienta, tak więc za jakiekolwiek uszkodzenie towaru w transporcie odpowiedzialny jest Sprzedawca, ale jeśli towar zostanie uszkodzony po jego dostarczeniu do Klienta, wyznaczonego miejsca dostawy bądź wyznaczonego sąsiada, odpowiedzialność za szkody ponosi Klient, a nie Sprzedawca.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w transporcie jeśli Klient zgłosi uszkodzenie w okresie przekraczającym 14 dni od otrzymania towaru.
  5. Sprzedawca pokryje rozsądne koszty zwrotu zamówienia jeśli Klient będzie w stanie okazać niezależny dowód, że uszkodzenie produktu jest bezpośrednio związane ze Sprzedawcą lub kurierem.
  6. Jeśli pomimo użycia odpowiedniego i zabezpieczonego opakowania, towar zwrócony przez Klienta ulegnie uszkodzeniu podczas transportu od Klienta do Sprzedawcy, odpowiedzialność ponosi Sprzedawca jeśli odbiór oraz zwrot towaru został zorganizowany przez Sprzedawcę.
  7. Jeśli Klient zdecydował się na zwrot towaru do Sprzedawcy na własny koszt, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z wybraną firmą transportową w celu otrzymania odszkodowania za utratę zwrotu pieniędzy lub skorzystania z wybranego ubezpieczenia transportowego.

  DOSTAWA TOWARU NIEZGODNEGO Z ZAMÓWIENIEM

  1. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o otrzymaniu towaru niezgodnego z zamówieniem możliwie jak najszybciej i w okresie nie przekraczającym 14 dni od otrzymania zamówienia.
  2. Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania niezgodnego z zamówieniem towaru od Klienta i dostarczenia towaru zamiennego tak szybko jak to możliwe i na własny koszt.
  3. Klient zobowiązany jest do odesłania niezgodnego z zamówieniem towaru i jakiegokolwiek towaru, który został przypadkowo dostarczony do Klienta przez Sprzedawcę bez złożenia zamówienia i dokonania płatności.
  4. Jeśli Klient nie zwróci towaru w wyżej wymienionym wypadku, Sprzedawca obciąży Klienta pełnymi kosztami produktu.

  WYCOFANIE LUB ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Klient ma prawo do anulowania zamówienia produktu zakupionego ze strony internetowej Sprzedawcy lub zamówionego telefonicznie lub przez email w okresie nie późniejszym niż 30 dni od otrzymania produktu. W przypadku anulowania zamówienia w ramach ustawowych praw Konsumenta lub w ramach gwarancji zwrotu pieniędzy oferowanej przez Sprzedawcę, Konsument jest zobowiązany do zwrócenia towaru do Sprzedawcy na koszt Konsumenta.
  2. Zamówienie może zostać anulowane listownie, telefonicznie lub e-mailowo.
  3. Towar musi zostać zwrócony w okresie nie przekraczającym 14 dni od dnia, w którym Klient zgłosił Sprzedawcy anulację zamówienia.
  4. Poniżej wymienione zostały zastrzeżenia odnośnie towaru, który może zostać poddany anulacji:
   • Oprogramowanie, płyty CD i DVD, które zostały użyte, których opakowanie zostało naruszone i/lub zarejestrowane u producenta w imieniu Klienta;
   • Produkty, których użytkowanie wymaga bezpośredniego kontaktu z nosem, uszami lub ustami, jak na przykład monitory douszne lub stroiki w instrumentach dętych, które są sprzedawane w sklepie w zaplombowanym opakowaniu i nie mogą być poddane sprawdzeniu ze względów higienicznych;
   • Produkty, które zostały wymieszane/zainstalowane nierozłącznie z innymi produktami po dostawie lub zostały zmodyfikowane w inny sposób.
  5. Klientowi zaleca się ostrożne odpakowywanie produktu, zachowanie oryginalnego opakowania, sprawdzenie towaru i w przypadku decyzji o niezatrzymaniu produktu, włożenie produktu do opakowania w celu bezpiecznego zwrotu towaru.
  6. Sprzedawca ma prawo do anulacji jakiegokolwiek zamówienia złożonego przez Klienta w okresie poprzedzającym dostarczenie towaru do Klienta jeśli nie jest w stanie danego towaru dostarczyć, nastąpiła znacząca zmiana ceny towaru lub Sprzedawca ma wątpliwości co do wierzytelności transakcji. Jeśli Sprzedawca dokona anulacji zamówienia, jakakolwiek kwota wpłacona przez Klienta zostanie w pełni zwrócona w okresie 10 dni.

  ZWROTY KLIENTA

  1. Towar może zostać zwrócony w celu otrzymania pełnego zwrotu kosztów w okresie nieprzekraczającym 30 dni od momentu otrzymania zamówienia.
  2. Pod warunkiem, że Konsument poinformuje Sprzedawcę w przeciągu 30 dni od dostarczenia produktu do Konsumenta, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów standardowej dostawy.
  3. W przypadku anulowania zamówienia w ramach ustawowych praw Konsumenta lub w ramach gwarancji zwrotu pieniędzy oferowanej przez Sprzedawcę, Konsument jest zobowiązany do zwrócenia towaru do Sprzedawcy.Wniosek o odbiór towaru, który został anulowany wiąże się z dodatkową opłatą za odbiór, która zależna jest od rozmiaru i wagi produktu.
  4. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę towaru, który nie był odpowiednio użytkowany i przechowywany, Sprzedawca zredukuje wartość zwrotu o kwotę odpowiadającą utracie wartości towaru.
  5. Niektóre przedmioty podlegają gwarancji zwrotu pieniędzy tylko jeśli zostaną zwrócone do Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, w zaplombowanym i oryginalnym opakowaniu, a w przypadku oprogramowania, niezarejestrowane. Do produktów tych należą:
   • Oprogramowanie
   • Płyty CD i DVD
   • Monitory oraz Słuchawki Douszne
   • Zatyczki do uszu oraz Sprzęt do ochrony uszu
   • Ustniki, stroiki itd. do instrumentów dętych drewnianych i blaszanych
   • Produkty do pielęgnacji jamy ustnej i ust
  6. Wszystkie zwracane instrumenty dęte blaszane i drewniane podlegają dodatkowej opłacie sanitarnej wynoszącej £5.
  7. W przypadku zwrotu urządzenia podłączonego do sieci lub typu smart, zaleca się upewnienie się, że urządzenie jest odłączone od sieci domowej lub sieci w miejscu pracy i usunięto lub 'odlinkowano' konta prywatne np. Google, Spotify lub Amazon Alexa. Jeśli urządzenie posiada funkcję przechowywania danych, wszystkie prywatne dane muszą zostać usunięte zanim produkt zostanie zwrócony do Sprzedawcy. W przypadku takich urządzeń Sprzedawca spróbuje przwrócić ustawienia fabryczne, jednak nie może tego zagwarantować i nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowanie nadużyciem ze strony podmiotów trzecich.

  WADLIWY TOWAR ZE STANDARDOWĄ GWARANCJĄ

  1. Wszystkie produkty opatrzone są gwarancją do 5 lat o ile nie stwierdzono inaczej.
  2. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu na skutek wady produkcyjnej w ciągu 180 dni od zakupu, Sprzedawca zobowiązuje się do zorganizowania darmowego odbioru i naprawy produktu całkowicie na koszt Sprzedawcy.
  3. Jeśli produkt nie może zostać naprawiony w ciągu 60 dni, do Klienta zostanie wysłany produkt zastępczy, które nie będzie starszy lub w gorszym stanie niż oryginalny produkt zwrócony przez Klienta.
  4. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym, ale przekraczającym 180 dni od jego otrzymania, obowiązują te same warunki jak wyżej, ale Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za wszelkie kroki potrzebne do udowodnienia wady produkcyjnej oraz do pokrycia kosztów odesłania produktu do Sprzedawcy.
  5. Produkty nie mogą być zwrócone do Sprzedawcy w celu otrzymania zwrotu pieniędzy w okresie przekraczającym 30 dni od momentu otrzymania zamówienia, chyba, że Sprzedawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań gwarancyjnych.
  6. Gwarancja ta nie obejmuje przedmiotów, które uległy uszkodzeniu na skutek nieprawidłowego użytkowania, przypadkowego uszkodzenia lub z innej przyczyny nie wynikającej z wady produkcyjnej.
  7. Jeśli towar zostanie uznany za niewadliwy po jego zwróceniu do Sprzedawcy w momencie kiedy 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy już nie obowiązuje, Sprzedawca zwróci towar do Klienta za drobną opłatą.
  8. Sprzedawca rekomenduje ubezpieczenie towaru przez Klienta.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę dochodu przez Klienta.
  2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dostarczony towar odpowiadał wszelkim dostępnym specyfikacjom oraz opisom, nie jest jednak odpowiedzialny za drobne różnice w specyfikacji i nie mogą one być podstawą jakichkolwiek roszczeń przeciw Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, w granicach jego możliwości, aby zapewnić bezpieczeństwo danych związanych z zamówieniem Klienta oraz płatnością, jednak w wypadku zaniedbania ze strony Sprzedawcy, Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę doświadczona przez Klienta wynikająca z uzyskania przez osoby trzecie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych dostarczonych przez Klienta podczas uzyskiwania dostępu do lub dokonywania zamówień na stronie Sprzedawcy.

  WARUNKI ROZSZERZONEJ GWARANCJI

  Te zasady i warunki wprowadzają zmiany do standardowych zasad i warunków dla konkretnego produktu, w przypadku gdy Konsument zakupił rozszerzoną gwarancję na ten produkt i zastępują odpowiadające im paragrafy w standardowych zasadach i warunkach. Jeśli nie został wyszczególniony odrębny paragraf w tych warunkach i zasadach, obowiązują warunki standardowe.

  TOWARY USZKODZONE W TRAKCIE GWARANCJI:

  1. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu na skutek wady produkcyjnej w ciągu okresu gwarancyjnego, Sprzedawca zobowiązuje się do zorganizowania darmowego zwrotu.
  2. Po upływie dwóch lat, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy oraz kosztów dostawy towaru z powrotem do Klienta.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić rozsądne koszty zwroty towaru Klientowi w wypadku gdy ten jest w stanie przedstawić niezależny dowód wskazujący na to że wada produktu jest bezpośrednio związana ze Sprzedawcą lub producentem.

  WYCOFANIE LUB ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ:

  1. Z zastrzeżeniem pewnych produktów wymienionych w niniejszych warunkach, produkty mogą zostać zwrócone w celu otrzymania pełnego zwrotu kosztów w ciągu konkretnego okresu od momentu otrzymania produktu

  2. Zamiast standardowej 30-dniowej Gwarancji Zwrotu Pieniędzy, dostępna jest gwarancja obowiązująca aż do 180 dni (konkretna liczba dni podana jest na stronie produktu). Z zastrzeżeniem poniższych punktów:

   W przypadku zwrotów dokonanych w ciągu 30 dni od otrzymania produktu:
   a) Klient zobowiązany jest do odesłania produktów z powrotem do Sprzedawcy, alternatywnie Sprzedawca może zorganizować odbiór towaru od Klienta za opłatą, która jest zależna od rozmiaru i wagi produktu.
   b) Jakiekolwiek koszty standardowej dostawy doliczone do zamówienia Klienta będą zwrócone.
   c) Koszty Rozszerzonej Gwarancji zostaną zwrócone.

   W przypadku zwrotów dokonanych po 30 dniach od otrzymania produktu:
   a) Jeśli gwarancja zwrotu pieniędzy jest wykorzystana w okresie przekraczającym 30 dni ale nie przekraczającym 180 dni od otrzymania produktu, Klient zobowiązany jest do odesłania produktów z powrotem do Sprzedawcy, alternatywnie Sprzedawca może zorganizować odbiór towaru od Klienta za opłatą, która jest zależna od rozmiaru i wagi produktu.
   b) Oryginalne koszty dostawy zamówienia nie zostaną zwrócone.
   c) Koszty Rozszerzonej Gwarancji pokryte przez Klienta nie zostaną zwrócone.

  3. Wszystkie zwracane instrumenty dęte blaszane i drewniane podlegają dodatkowej opłacie sanitarnej wynoszącej £5.

  4. Sprzedawca po otrzymaniu zwróconego towaru przeprowadzi jego sprawdzenie, upewniając się że wszystkie instrukcje, akcesoria, darmowe produkty oraz wszelkie inne elementy znajdują się w zwracanej paczce oraz Klient ostrożnie obchodził się z zamówionym towarem.

  5. Klient musi dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że towar jest odpowiednio zapakowany do bezpiecznego transportu z powrotem do Sprzedawcy.

  6. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę towaru w stanie wskazującym na niedbałe użytkowanie, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Klienta opłatą odzwierciedlającą spadek wartości towaru lub wynoszącą 10% wartości towaru, w zależności od tego, która z wymienionych kwot jest wyższa.

  7. Koszty te zostaną odjęte od wartości zwrotu przysługującej Klientowi.

  8. Oferta rozszerzonej gwarancji zwrotu pieniędzy nie uwzględnia uszkodzeń towaru podczas transportu, zgłoszonego w okresie przekraczającym 14 dni od momentu otrzymania zamówienia (czytaj poniżej).

  TOWAR USZKODZONY W TRANSPORCIE

  1. Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy otrzymanie produktu uszkodzonego w transporcie możliwie jak najszybciej i w okresie nie przekraczającym 14 dni od otrzymania zamówienia.
  2. Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania uszkodzonego towaru od Klienta i dostarczenia towaru zamiennego tak szybko jak to możliwe i na własny koszt.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w transporcie jeśli Klient zgłosi uszkodzenie w okresie przekraczającym 14 dni od otrzymania towaru, Sprzedawca zaleca więc, aby Klient sprawdził, czy towar uległ uszkodzeniu podczas transportu niezwłocznie o jego otrzymaniu.
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za stan towaru do momentu dostarczenia zamówienia do Klienta, tak więc za jakiekolwiek uszkodzenie towaru w transporcie odpowiedzialny jest Sprzedawca, ale jeśli towar zostanie uszkodzony po jego dostarczeniu do Klienta, wyznaczonego miejsca dostawy bądź wyznaczonego sąsiada, odpowiedzialność za szkody ponosi Klient, a nie Sprzedawca.
  5. Jeśli pomimo użycia odpowiedniego i zabezpieczonego opakowania, towar zwrócony przez Klienta ulegnie uszkodzeniu podczas transportu od Klienta do Sprzedawcy, odpowiedzialność ponosi Sprzedawca tylko jeśli odbiór oraz zwrot towaru został zorganizowany przez Sprzedawcę.
  6. Jeśli Klient zdecydował się na zwrot towaru do Sprzedawcy na własny koszt, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z wybraną firmą transportową w celu otrzymania odszkodowania za utratę zwrotu pieniędzy lub skorzystania z wybranego ubezpieczenia transportowego.

  KOSZTY ODBIORU I DOSTAWY

  1. Jeśli towar ulegnie uszkodzeniu w ciągu pierwszych 180 dni jego posiadania, Sprzedawca zobowiązuje się do odbioru produktu z adresu podanego przed Klienta i jego ponowną dostawę do Klienta za darmo.
  2. Po upływie 180 dni posiadania produktu, Sprzedawca naliczy drobną opłatę składającą się na bezpośrednie koszty odbioru oraz dostawy towaru z powrotem do Klienta,
  Obszary Peryferyjne
  1. W przypadku Klientów mieszkających w obszarach peryferyjnych i bardziej odległych, cena Rozszerzonej Gwarancji może być nieco wyższa, ze względu na potencjalnie wyższe transportowe koszty odbiory i ponownej dostawy.
  2. Klient może wyświetlić informację o tej cenie podczas wpisywania adresu przy dokonywaniu płatności w naszym systemie.

  WARUNKI ZWROTU CZĘŚCI OPŁATY:

  Jeśli gwarancja nie została użyta, prosimy o skontaktowanie się z nami, dostarczając nam kopię tego certyfikatu i oryginalną fakturę zakupu w ciągu miesiąca od daty wygaśnięcia gwarancji. Po zweryfikowaniu, czek na kwotę 50% oryginalnego kosztu gwarancji zostanie wysłany do klienta.

  TRANSFER GWARANCJI:

  Gear4music musi być powiadomione drogą mailową o danych nowego właściciela w ciągu 14 dni od od sprzedaży produktu. Wymagane dane to imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu. Brak kontaktu w podanym terminie równoznaczny jest z unieważnieniem gwarancji i niemożnością składania jakichkolwiek roszczeń przez nowego właściciela. Gdy gwarancja jest przepisana na nowego klienta, nie podlega ona zwrotowi uiszczonej za nią opłaty, po jej wygaśnięciu.

  WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU:

  Jeśli produkt objęty gwarancją nie zostanie naprawiony w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania w serwisie Gear4music, klient ma prawo zażądać bezpłatnego wypożyczenia sprzętu zastępczego. Sprzęt zastępczy nie jest bezpośrednią wymianą, może nie być wart tyle samo i nie mieć tych samych cech co oryginalny produkt, ale będzie miał podobną funkcjonalność. (Np. Jeśli usterka wystąpi w pianinie cyfrowym, to dopóki nie naprawimy produktu lub dopóki nie zgodzimy się na model zamienny lub zwrot pieniędzy w sposób tutaj określony, może zostać wypożyczony inny typ pianina cyfrowego). Wypożyczony sprzęt zastępczy pozostaje przez cały czas własnością Gear4music, ale music być ubezpieczony od zniszczenia i kradzieży przez klienta.

  WYMIANA TOWARU:

  Jeśli produkt nie zostanie naprawiony w ciągu 60 dni, dostarczony zostanie produkt zastępczy o podobnej funkcjonalności. Produkt zastępczy może nie być nowy, ale będzie w pełni sprawny i nie starszy od zwróconego towaru. Produkty zastępcze nie będą droższe od wymienionego produktu. Stosowność produktów zastępczych zostanie omówiona z klientem, ale Gear4music podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

  Wszelkie naprawy lub wymiana wadliwego produktu nie odnowią ani nie przedłużą gwarancji poza pierwotną datę wygaśnięcia gwarancji.

  ZWROT KOSZTÓW:

  W przypadku udanego roszczenia w okresie gwarancyjnym, gdy odpowiedni produkt zastępczy nie może być dostarczony w sposób przedstawiony powyżej, lub gdy zaproponowany produkt zastępczy ma odmienne specyfikacje niż oryginalny produkt i nie jest do zaakceptowania przez klienta, zaproponowany zostanie zwrot części kosztów w oparciu o następujący procent pierwotnej ceny zakupu:

  1rok: 100%, 2 rok: 70%, 3 rok: 45%, 4 rok: 30%, 5rok: 20%, 6 rok: 15%. p>

  Opłata za rozszerzoną gwarancję nie zostanie zwrócona.

  Produkty, które zostały wymienione stają się własnością firmy Gear4music.

  ANULOWANIE POLISY:

  Polisa może zostać anulowana w dowolnym momencie, a proporcjonalna zniżka zostanie przyznana w oparciu o czas pozostały do jej rozwiązania. Polisa nie może zostać anulowana, jeśli zostało złożone roszczenie.

  WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI:

  Niniejsza gwarancja ma na celu pokrycie wad fabrycznych. Jeśli produkt rozwinie wadę z powodu innego niż wada fabryczna, w tym jednego z następujących powodów, niniejsza gwarancja nie jest ważna:

  • Nadużywanie lub niewłaściwe używanie

  • Produkt używany do czegoś, do czego nie został zaprojektowany (niewłaściwe użycie)

  • Zużycie poza intencją producenta

  • Niekorzystne warunki otoczenia

  • Produkt został zmodyfikowany

  • Usterka spowodowana jest korzystaniem z akcesoriów lub części zamiennych, które nie zostały specjalnie certyfikowane przez producenta produktu

  • Użyto nieprawidłowego zasilacza lub baterii

  • Niewystarczająca dbałość i konserwacja

  INNE INFORMACJE

  Zgodnie z najnowszym prawodawstwem musimy zaznaczyć, że zakup rozszerzonej gwarancji nie jest wymagany w momencie zakupu . Masz prawo rozejrzeć się i aktywnie zachęcamy do tego. Niniejsza gwarancja jest świadczona jako dodatkowa usługa dla naszych klientów i naprawdę uważamy, że jest to warte niewielkich pieniędzy

  Niniejsza gwarancja jest ofertą dostępną tylko u nas, obsługiwaną i finansowaną przez Gear4music Limited. System kompensacji usług finansowych nie dotyczy gwarancji, a środki pieniężne nie są objęte gwarancją Gear4music Limited. Niniejsza gwarancja nie jest polisą ubezpieczeniową. Zalecamy ubezpieczenie towarów przed kradzieżą i uszkodzeniem.

  Przy zakupie produktu jesteś chroniony przez ustawodawstwo, takie jak ustawa o sprzedaży towarów z 1979 roku (z późniejszymi zmianami). Jeśli produkt, w momencie sprzedaży, nie jest zadowalającej jakości lub nie nadaje się do użytku, masz prawo do roszczeń o naprawę lub wymianę do 6 lat.W ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprzedawca musi udowodnić, że zakupiony towar spełnia niezbędne normy. Po pierwszych 6 miesiącach, udowodnienie, że produkt był dostarczony z wadą do klienta : może to oznaczać konieczność wszczęcia postępowania sądowego. Dalsze informacje na temat praw konsumentów można uzyskać od lokalnych oddziałów Inspekcji Handlowej. Dalsze wskazówki dotyczące ochrony konsumentów oraz regulacji handlowych z 2008 r. można znaleźć tutaj.

  Chociaż ustawa o sprzedaży towarów chroni klienta w bardzo szczególnych okolicznościach, gdy sprzęt nie będzie działał poprawnie po zakupie, nie jest tak obszerna, jak nasza rozszerzona gwarancja.